VNG: Modernisering stemproces voorlopig niet haalbaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten weten dat de kosten voor de introductie van elektronisch stemmen via een stemmenprinter en stemmenteller kunnen oplopen tot 365 miljoen euro, exclusief bijkomende kosten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is weliswaar voorstander van elektronisch stemmen, maar vindt het vooralsnog niet haalbaar. Als redenen voert de VNG aan dat er problemen zijn aangaande de veiligheid en de effectiviteit. Ook vindt zij de hoge kosten een belemmering.

Stemgeheim

Het standpunt van de VNG is te lezen in een brief die zij eind vorig jaar naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd. “Aan de veiligheid van de stemmenprinter zijn serieuze risico’s verbonden. De stemmenprinter kan volgens de deskundigen kwetsbaar zijn voor manipulatie, waardoor het stemgeheim in gevaar kan komen,” aldus de brief van de VNG.

Potlood en papier
De VNG vraagt zich af het nieuwe systeem afdoende is te beveiligen: “Als tijdens de stemming blijkt dat er stemprinters (kunnen) zijn gemanipuleerd, moet er bovendien stante pede worden overgegaan op potlood en papier. Dit heeft grote gevolgen voor het (verdere) verloop van de verkiezingen.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief