EDPS wil verbod gezichtsherkenning in openbare ruimte

De Europese privacytoezichthouder EDPS vindt dat er een verbod moet komen op de inzet van gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie in de openbare ruimte.

De EDPS verkondigde dit standpunt naar aanleiding van een wetsvoorstel van de Europese Commissie om misbruik van kunstmatige intelligentie te bestrijden.

Artificial Intelligence Act

In het wetsvoorstel Artificial Intelligence Act van de Europese Commissie staat onder meer dat alle systemen voor biometrische identificatie op afstand als risicovol worden beschouwd. Derhalve moeten ze aan strikte eisen voldoen.

Biometrische identificatie

Het gebruik van dergelijke systemen in openbare ruimtes is “in beginsel” verboden. Wel zijn er uitzonderingen die het alsnog mogelijk maken om deze systemen in te zetten. De EDPS had eerder opgeroepen om biometrische identificatie in openbare ruimtes volledig te verbieden. De toezichthouder heeft laten weten zich in te blijven zetten voor een strengere aanpak van technologie waarmee menselijke kenmerken in de openbare ruimte automatisch worden herkend. Bijvoorbeeld gezicht, beweging, vingerafdruk en stem.

Artificiële intelligentie

“Een strengere aanpak is noodzakelijk, gegeven dat biometrische identificatie op afstand, waar artificiële intelligentie op ongekende wijze aan kan bijdragen, zeer grote risico’s met zich meebrengt wat betreft een vergaande en ondemocratische inbreuk op het privéleven”, stelt de EDPS.

Klik hier voor het bericht van de EDPS over het wetsvoorstel Artificial Intelligence Act.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief