Eén op de acht Nederlanders in 2012 slachtoffer van cybercrime

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd over cybercrime in Nederland.

In 2012 gaf ruim een op de acht Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van cybercrime, zoals hacken en pesten op internet.

In 2012 is cybercrime voor het eerst officieel in het onderzoek opgenomen. In totaal werd 12 procent van de inwoners van 15 jaar of ouder geconfronteerd met een of meer vormen van computercriminaliteit. De helft van hen was het slachtoffer van hacken (inbreken op computer of smartphone, e-mailaccount of website). Een kwart werd gepest via internet, en een kwart had te maken met aan- of verkoopfraude. Een klein aandeel was slachtoffer van identiteitsfraude (onterecht gebruik van persoonsgegevens voor financieel gewin).

Jongeren, die relatief actief zijn op internet, hebben vaker te maken met cybercrime. Bijna een op de vijf jongeren tussen 15 en 25 jaar werd slachtoffer van computercriminaliteit. Ook bij

De ‘traditionele’ criminaliteit komt nog altijd vaker voor: een op de vijf inwoners werd slachtoffer van bijvoorbeeld inbraak, geweld of diefstal. Ruim een derde van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Veiligheidsmonitor (VM) is een grootschalig jaarlijks onderzoek van het CBS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en lokale partners (politieregio’s en gemeenten), onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Centraal hierbij staan onder meer de leefbaarheid van en overlast in de woonbuurt, de veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de mening over het functioneren van de politie en gemeenten. Het onderzoek hanteert een gestandaardiseerde vragenlijst en een gecoördineerde methodologie, waardoor de uitkomsten op verschillende bestuurlijke niveaus vergelijkbaar zijn.

[Bron: CBS]

Aanmelden voor onze nieuwsbrief