Eerste controle EU-VS Privacy Shield

De eerste jaarlijkse controle van het nieuwe privacyverdrag, Privacy Shield, zal in september plaatsvinden. De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), zullen deze uitvoeren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit onlangs laten weten.

De Artikel 29-werkgroep vindt dat er tijdens deze check gelet moet worden op de werkwijze die de ombudspersoon hanteert. Burgers hebben de mogelijkheid om bij de ombudsman klachten in te dienen over de wijze waarop de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten met persoonsgegevens omgaan.

Beschermingsniveau
Wanneer in september deze controle plaats zal vinden, is op dit moment nog niet bekend. Privacy Shield ging op juli 2016 in werking. Het verdrag “heeft als doel bij uitwisseling van persoonsgegevens met de VS een beschermingsniveau te bieden dat in grote lijnen overeenkomt met het niveau binnen de Europese Unie (EU),” zo is te lezen op de website van de Nederlandse privacywaakhond.

Certificatie
Het beschermingsniveau wordt geregeld via certificatie. “Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS,” aldus de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief