EU pleit voor nauwere samenwerking met Amerikaanse privacyhandhavers

De uitvoering van Privacy Shield kan beter. Dat stelt EU-commissaris van Justitie Vera Jourova bij de eerste jaarlijkse evaluatie van het verdrag. In Privacy Shield zijn de regels aangaande de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en de VS vastgelegd.

In haar evaluatie schrijft de Europese Commissie tevens dat Privacy Shield een passend beschermingsniveau biedt aangaande de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar bedrijven in de VS die meedoen aan het verdrag.

Verbeterpunten
Volgens de Europese Commissie zou het Amerikaanse ministerie van Handel proactiever en veelvuldiger moeten controleren of bedrijven hun verplichtingen daadwerkelijk nakomen. Voorts zou dit ministerie frequent moeten controleren of bedrijven onjuiste informatie geven over hun participatie in Privacy Shield. Een derde verbeterpunt betreft de voorlichting: EU-burgers zouden beter geïnformeerd moeten worden over hun rechten op basis van Privacy Shield, en vooral over hoe zij een klacht kunnen indienen.

Nauwere samenwerking
De Europese Commissie zou ook graag een nauwere samenwerking tussen de Amerikaanse en EU-privacyhandhavers zien. Daarbij pleit de Commissie vooral voor het opstellen van richtlijnen voor bedrijven en handhavingsautoriteiten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief