Europees parlement stemt in met vernieuwde Europese privacywetgeving

Na meer dan vier jaar heeft het Europees Parlement ingestemd met de vernieuwde Europese privacywetgeving. Dit heeft het Europees Parlement vandaag bekendgemaakt. De wet vervangt de oude wet uit 1995.

De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming komt in plaats van de nationale privacywetgeving in alle EU-lidstaten. Hierdoor behoort de versplintering van nationale regels van 28 landen tot het verleden. Onder de nieuwe privacywetgeving vallen verschillende regels.

Het recht om vergeten te worden
Tot de nieuwe regels behoren bijvoorbeeld ‘het recht om vergeten te worden’, ‘het recht om data van de ene naar de andere dienstenaanbieder te verplaatsen’, ‘het recht om te weten als data gehackt is’, ‘het helder uitleggen van privacybeleid’ en ‘strengere handhaving en financiële sancties bij overtredingen van de privacywet’.

Betere privacybescherming
Bedrijven en instellingen moeten voortaan, vooraf, duidelijke toestemming krijgen van de personen van wie privégegevens worden gebruikt. Privacy Impact Assessments en Privacy by Design worden voortaan verplicht. Volgens Europarlementariër Jan Philipp Albrecht krijgen Europeanen voortaan een betere privacybescherming. Bovendien kunnen ze zelf gaan bepalen met wie ze hun gegevens willen delen. “Europa zet de privacystandaard wereldwijd en blijft zo koploper op gegevensbescherming en privacy”, zegt D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld over de vernieuwde Europese privacywetgeving.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief