Regering: meer bevoegdheden om kabel af te tappen

De regering wil dat AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen om op grotere schaal de kabel af te tappen. “Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen via de kabel. Ook terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van,” heeft het kabinet via een persbericht bekendgemaakt.

Helemaal ongericht aftappen van de kabel mag volgens dit voorstel niet; wel is het de AIVD en MIVD toegestaan om ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ te verrichten.

CTIVD
Dat betekent dat inlichtingendiensten bijvoorbeeld alleen de kabel mogen aftappen van de wijk waarin een verdachte zich bevindt. Verder zal de inzet van de speciale bevoegdheden van tevoren worden gecontroleerd. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zal bovendien meer mankracht krijgen om beter toezicht op de handhaving van de regels te houden.

Sleepnet
Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vindt het positief dat toezicht op de inlichtingendiensten wordt aangescherpt, maar is nog niet tevreden: “Wij vinden dat de geheime diensten geen toegang moet kunnen krijgen tot de communicatie van de onschuldige burger en al helemaal niet als dat om ontzettend veel informatie van ontzettend veel burgers gaat. Daarbij is ook nog eens niet aangetoond dat het sleepnet zinnig zal zijn,” aldus Ton Siedsma van Bits of Freedom.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief