Europees Parlement werkt aan AI-wet

Het Europees Parlement heeft recentelijk voor het eerst gestemd over de aanstaande AI-wet. Een overgrote meerderheid stemde voor. Naar verwachting is er begin 2024 een definitieve invulling van de AI-wet.

Reguleren

De wet dient ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in Europa wordt ingezet. Systemen zullen worden getoetst op mogelijke schendingen van mensenrechten; algoritmes mogen niet discrimineren. “Het is voor het eerst in de wereld dat AI wordt gereguleerd”, zei rapporteur Dragos Tudorache. “Dit betekent dat Europa de leiding kan nemen om mensen centraal te stellen bij het gebruik van AI. En dat we dat op een betrouwbare en veilige manier doen.”

Transparantie

In het wetsvoorstel is voor sommige systemen geen ruimte in Europa. Het betreft onder meer computersystemen die het gedrag van burgers analyseren en hen op basis daarvan beoordelen, zoals dat in China gebeurt. Ook de impact van het gebruik van AI moet getoetst worden. Voor burgers moet het altijd duidelijk zijn wanneer ze met AI te maken hebben. Als ze met een chatbot in gesprek zijn en niet met een echt persoon, dienen gebruikers daarover geïnformeerd te worden. Bedrijven en ontwikkelaars moeten transparant zijn over het gebruik van AI. Tevens moeten ze duidelijk maken hoe deze systemen werken.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief