Europese Hof verklaart Privacy Shield ongeldig

Europese rechters hebben de manier waarop de Europese Unie en de Verenigde Staten persoonsgegevens uitwisselen nietig verklaard.

Het Europees Hof van Justitie is van oordeel dat gegevens in de VS minder goed beschermd zijn dan in de EU. Het verdrag Privacy Shield uit 2016 waarin dit is vastgelegd, is daardoor binnenkort niet meer geldig.

Privacytoezichthouders

Binnen afzienbare tijd zal er een nieuw systeem ontworpen dienen te worden om gegevens veilig uit te kunnen uitwisselen. Bij de introductie van Privacy Shield hadden privacytoezichthouders al bedenkingen. Zij vreesden dat de privacy van burgers onvoldoende zou zijn gewaarborgd. De VS behield onder meer het recht om Europeanen in de gaten te houden. Tevens zou er te weinig toezicht zijn op inlichtingendiensten in de VS.

NSA

De gegevens-deal volgde op de onthullingen van Edward Snowden, de klokkenluider die aantoonde dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op grote schaal gegevens van burgers verzamelde. De Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems begon vervolgens een rechtszaak bij het EU-hof van Justitie. Dat hof oordeelde toen dat Europese rechten niet goed genoeg werden beschermd. Privacy Shield moest de oplossing daarvoor zijn.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief