Europese privacywetgeving dichterbij

De raad van de Europese Unie heeft op 13 maart enkele hoofdstukken van de nieuwe Europese privacywetgeving goedgekeurd, waaronder het ‘one stop shop mechanism’. Burgers kunnen in de toekomst een klacht indienen bij hun nationale privacyautoriteit; dit geldt ook voor klachten over een onderneming uit een andere Europese lidstaat.

Een onderneming die in meerdere Europese landen actief is, moet aan slechts één privacyautoriteit antwoorden. Het ‘one stop shop mechanism’ zorgt ervoor dat een burger snel en makkelijk stappen kan ondernemen als zijn privacy bedreigd wordt, en biedt tegelijkertijd de noodzakelijke juridische zekerheid aan het bedrijfsleven”, aldus Bart Tommelein, de Belgische staatssecretaris voor privacy.

Europese gegevensbescherming
Ook het tweede hoofdstuk van de wet werd goedgekeurd. Dit gaat over de fundamentele principes van de Europese gegevensbescherming. Met deze verordening mogen gevoelige gegevens verwerkt worden voor sociale zekerheid en fraudebestrijding. Tommelein twijfelt over een deel van de tekst: wie mag gegevens verwerken en waarvoor mogen ze gebruikt worden?

Onderhandelingen

België heeft voorgesteld de tekst te herzien en te verduidelijken, omdat hij nu te onduidelijk is en op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Waarschijnlijk wordt de volledige tekst later dit jaar goedgekeurd. Daarna worden de onderhandelingen gestart met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief