Europese toezichthouders zeer verontrust over scannen chatberichten

De privacytoezichthouders in de EU zijn zeer bezorgd over plannen van de Europese Commissie om chatdiensten en andere techbedrijven te verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers op kindermisbruik te scannen.

EDPS en EDPB

Europese privacytoezichthouder (EDPS) en Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) zijn van mening dat kindermisbruik een zeer ernstig misdrijf is, maar ze vinden de plannen een serieus risico voor de fundamentele rechten van 450 miljoen Europeanen. Bij de inperking van privacy en databescherming moet de essentie van deze fundamentele rechten gerespecteerd worden, en beperkt worden tot wat strikt noodzakelijk en proportioneel is.

Kunstmatige intelligentie

Verder denken de toezichthouders dat het scannen van communicatie met kunstmatige intelligentie zeer waarschijnlijk tot fouten zal leiden en een grote inbreuk op de privacy van gebruikers vormt. “De negatieve gevolgen van het monitoren van de tekst- en audiocommunicatie van individuen op een algemene basis is zo ernstig dat het niet onder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is te rechtvaardigen”, aldus EDPS-voorzitter Wojciech Wiewi√≥rowski.

Klik hier voor het gezamenlijk bericht van de EDPS en EDPB.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief