FG opnieuw registreren bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een nieuw webformulier online geplaats voor de aanmelding van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Alle organisaties die een FG aanstellen, dienen deze persoon via dit nieuwe webformulier opnieuw aan te melden bij de Nederlandse privacy-toezichthouder.

Ook bedrijven en instellingen die dit al hebben gedaan, moeten dit dus opnieuw doen. De aanmeldingen die niet via dit webformulier hebben plaatsgevonden, komen na 25 mei 2018 te vervallen. Dit is de dag dat de nieuwe Europese privacywetgeving AVG/GDPR in werking treedt.

Verplichte FG

Een FG bewaakt intern de manier waarop de AVG wordt gebruikt en in acht genomen. Alle publieke organisaties en overheidsinstellingen zijn verplicht om een dergelijke functionaris te benoemen. Daarbij is het niet van belang welk soort gegevens deze organisatie verwerkt. Bedrijven en instellingen die wegens hun core-activiteiten grootschalig individuen volgen, zijn dit eveneens verplicht.

Vrijwillige FG

Het is ook mogelijk om vrijwillig een FG aan te stellen. “Dat is bijvoorbeeld aan te raden voor bedrijven die overheidstaken uitvoeren zoals energiebedrijven, woningcorporaties en openbaarvervoerbedrijven,” stelt de AP. Voor niet-verplichte FG’s geldt overigens dezelfde regelgeving als voor verplichte FG’s.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief