Franse politie: TOR-netwerk en openbare wifi-netwerken verbieden

Volgens Le Monde wil de Franse politie de mogelijkheid krijgen om het TOR-netwerk en openbare wifi te verbieden gedurende de noodtoestand. De Franse krant heeft documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken in handen gekregen waaruit dit zou blijken.

Het gaat om wetsvoorstellen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Franse hoofdstad. Het TOR-netwerk maakt het mogelijk om anoniem te internetten.

TOR
Zo’n tweeëneenhalf miljoen mensen gebruiken elke dag het TOR-netwerk, waaronder journalisten, klokkenluiders maar ook criminelen. Technisch is het netwerk in de praktijk vermoedelijk niet eenvoudig te blokkeren. Het is ook niet bekend hoe de politie dit zou willen uitvoeren.

VoIP
Een ander voorstel in de documenten is het gedwongen afstaan van encryptiesleutels door VoIP-providers aan de overheid. Op deze manier heeft de politie wel toegang tot de inhoud van deze telefoongesprekken. Over ruim twee weken buigt de Franse ministerraad zich over de wetsvoorstellen. Volgens Le Monde staat in de uitgelekte documenten dat het ministerie zich echter afvraagt of de voorstellen grondwettelijk zijn.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief