Geen nieuwe Safe Harbour-regeling: vandaag overleg EU-VS

Onderhandelaars van de EU en de VS konden tot het einde van vorige maand een akkoord bereiken over een nieuw verdrag, ter vervanging van de Safe-Harbour-regeling die afgelopen oktober door het Europese Hof van Justitie ongeldig is verklaard.

De deadline is inmiddels verstreken, terwijl er géén nieuw akkoord ligt. Hierdoor is er nu ook geen juridisch kader meer voor het exporteren van persoonsgegevens.

Europese privacytoezichthouders
Het is niet ondenkbaar dat de oude regelingen waar organisaties zich op beroepen voor het exporteren van persoonsgegevens, niet meer gehanteerd mogen worden. Vooral voor Amerikaanse bedrijven kunnen de consequenties ernstig zijn. Vandaag komt het overlegorgaan van de Europese privacy-toezichthouders, de Artikel 29-werkgroep, bij elkaar om te vergaderen over de nu ontstane situatie.

Datacollectie
Onderhandelaars van beide contitenten hadden drie maanden de tijd gekregen voor een nieuw verdrag. Recentelijk is er weinig informatie vrijgegeven over een eventueel akkoord. Wel is bekend dat de VS een privacy-ombudsman heeft voorgesteld om kritiek van Europeanen over datacollectie door de VS te bespreken. Verder is er een Amerikaanse wet uitgesteld, waardoor Europeanen dezelfde privacyrechten zouden krijgen als Amerikanen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief