Gemeente Geertruidenberg lekt financiële gegevens burgers door printfout

260 inwoners van de gemeente Geertruidenberg zijn het slachtoffer geworden van een datalek op de afdeling Sociale Zaken.

Dubbelzijdig geprint

“Op 10 juni 2024 is het vakantiegeld uitbetaald aan inwoners met een (aanvullende) bijstandsuitkering. Van deze 260 betalingen zijn uitkeringsspecificaties verzonden, waarop inwoners kunnen zien welk bedrag zij hebben ontvangen. Deze specificaties zijn per abuis dubbelzijdig geprint verstuurd,” schrijft burgemeester Marian Witte aan de gemeenteraad.

Vakantiegeld en bijzondere bijstand

Als gevolg hiervan ontvingen 130 inwoners geen specificatie. Daarentegen ontvingen 130 andere inwoners wel een specificatie; op de achterzijde bleken de gegevens van andere burgers vermeld te staan. Het ging om namen, adresgegevens, omschrijving, hoogte van uitbetaalde bedragen en bankrekeningnummers. In de meeste gevallen betrof het de uitbetaling van vakantiegeld. Daarnaast ging het om bijzondere bijstand voor orthodontie, individuele inkomenstoeslag en rechtsbijstand.

Autoriteit Persoonsgegevens

De gemeente ontdekte het datalek op 11 juni en heeft dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Inmiddels is met bijna alle getroffen burgers telefonisch contact geweest. “We hebben de fout toegelicht en onze excuses aangeboden”, aldus Witte. Het is vooralsnog onbekend of de gemeente een boete opgelegd krijgt door de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief