Gemeentes schieten te kort

Burgemeester Franc Weerwind van de gemeente Velzen waarschuwt dat gemeentes te kort schieten in de beveiliging van informatiesystemen. “Het heeft alle aandacht, maar het kan vele malen beter”, aldus Weerwind. Hij geeft aan dat gemeentes voorbereid moeten zijn op voorbeeld een nieuwe Diginotar of zaken die voortkomen uit de NSA onthullingen.

Kwestie van mentaliteit
Uit een onderzoek van de inspectie SZW bleek vorige maand dat gemeentes persoonsgegevens van burgen onvoldoende bewaken. Voor bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens met het UWV en het SVB voldeed slechts vier procent van de onderzochte gemeentes aan de gestelde veiligheidsnormen. Dertien procent van de gemeentes hadden het zo slecht geregeld dat ze niet eens aan één van de gestelde normen konden voldoen. Uit dit onderzoek ontstaat dan het beeld dat gemeentes en overheden onverantwoord omgaan met de gegevens van burgers, bedrijven en organisatie. Om stappen te kunnen maken pleit Weerwind voor een mentaliteitsverandering. Die is nodig bij de bestuurders maar zeker ook bij de ambtenaren en managers. Een goed voorbeeld volgens Weerwind is de gemeente Vlaardingen die afgelopen zomer als eerste met succes de ICT-Beveiligingsassessment DigiD afrondde.

Advies organisaties
Burgemeester Weerwind is voorstander van betrokkenheid van instanties als ICTU, Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de VNG-subcommissie GDI. Zij kunnen een belangrijke rol spelen naast het Ministerie van Binnenlandse Zaken die ook meer samenwerking zou moeten stimuleren. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat dergelijke organisaties alleen adviseren, zij nemen niet de verantwoordelijkheid weg bij de overheden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief