Symantec voorspelt comeback privacy

Volgens een security blog van Kevin Haley van Symantec zullen mensen in 2014 actief stappen gaan nemen om hun privacy te beschermen. Dit is onder andere te danken aan het groot aantal incidenten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en die uitgebreid in de media zijn beschreven. Ook is de verwachting dat cybercriminelen door zullen gaan met het verzamelen van gegevens via alle sociale netwerken, ook de kleinere netwerken die naast Facebook en Twitter bestaan. Tenslotte zal in 2014 geconstateerd worden dat het aansluiten van steeds meer apparatuur aan internet niet zonder gevolgen zal zijn. Veel van deze apparatuur is veel kwetsbaarder dan een redelijk beveiligde laptop.

Wake-up call
Door het groot aantal incidenten op het gebied van privacy is er een ‘wake-up call’ geweest voor veel internet gebruikers. Veel meer mensen zijn zich bewust geworden dat ontzettend veel informatie continue wordt verzameld. Daarbij gaat het zowel om een bezoek bij de dokter als om de informatie die wordt geplaatst op sociale netwerken. Binnenkort zullen er daarom diensten en producten op de markt gaan komen die juist opties zullen bieden om de privacy van de gebruiker ervan te beschermen. Of de privacy dan ook daadwerkelijk op een adequate manier beschermt zal gaan worden zal blijken in de jaren daarna. Uitzondering is het Tor netwerk waarvan nu al duidelijk is dat het de anonimiteit van de gebruiker bijna volledig kan garanderen.

Vooral ‘hot’ bij jongeren
We denken wel vaak dat jongeren alles zonder enige terughoudendheid op internet zetten, maar veel jongeren geven wel degelijk om privacy. Zij zullen dan ook de eerste gebruikers zijn van diensten en producten die beter met de privacy om zullen gaan. Dit zal mede het gevolg zijn van de trend die is ingezet met verschuivingen van de grote naar de kleinere sociale netwerken. Vooral jongeren vinden het switchen naar een ander sociaal netwerk geen enkel probleem.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief