Havenbedrijf Rotterdam: afhankelijkheid Amerikaanse cloudproviders vormt risico

De Rotterdamse haven is bezorgd over de afhankelijkheid van vitale processen van Amerikaanse cloudproviders. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) vindt het verontrustend dat slechts een deel van de drieduizend bedrijven in de haven als vitaal wordt beschouwd.

Dat is te lezen in een position paper van HbR. De paper is bedoeld voor het rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid met de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer a.s. 6 september.

Keten als geheel kwetsbaar

“Een cyberaanval kan ervoor zorgen dat (kritieke) systemen van bedrijven in de haven, waaronder die van HbR, uitvallen en informatie niet beschikbaar en/of betrouwbaar is voor het bedrijf zelf en anderen. Dit verstoort de logistieke ketens en scheepvaartafwikkeling en zorgt mogelijk voor risico‚Äôs op het gebied van veiligheid (incidenten en integriteit), bereikbaarheid (congesties) en het imago van de betrouwbaarheid van de haven als geheel. De mate van digitale weerbaarheid van de bedrijven verschilt sterk en dat maakt de ketens als geheel kwetsbaar”, waarschuwt HbR.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

“Dat betekent dat bijna alle andere partijen die een essentieel onderdeel vormen van de haven, op dit moment niet vallen binnen de scope van de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (wbni). Zij staan dus niet onder een vorm van toezicht op het gebied van cyber en hebben dan ook geen toegang tot de dreigingsinformatie die in het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) vanuit de overheid wordt uitgewisseld”, aldus HbR.

Klik hier voor de position paper van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief