Helft gemeenten beveiligt Suwinet onvoldoende

Suwinet voldoet bij de helft van de gemeenten nog niet aan alle veiligheidsnormen. Echter, veel gemeenten hebben de afgelopen jaren de beveiliging van Suwinet verbeterd. Suwinet maakt het voor overheidsorganisaties mogelijk om gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar op te vragen.

In september 2013 had nog maar 4 procent van alle gemeenten deze beveiliging op orde, nu is dat 49 procent. Aldus het rapport Suwinet 2015 Vervolgonderzoek ‘veilig omgaan met elkaars gegevens’ van de Inspectie SZW waarin de stand van zaken aangaande de beveiliging van Suwinet tussen september 2014 en september 2015 wordt beschreven.

Samenwerkingsverbanden
Gemeenten die samenwerkingsverbanden met andere gemeenten hebben, doen het beter. ”Bij zelfstandige gemeenten voldeed 34 procent aan alle 7 normen, maar bij samenwerkingsverbanden is dat percentage 58 procent,” aldus staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jette Klijnsma.

Escalatieprotocol
De gemeenten die niet aan alle essentiële normen voldoen, hebben in maart 2016 hierover bericht ontvangen. Binnen 6 tot 12 weken moeten deze gemeenten voldoen aan de vereiste beveiliging van Suwinet. Gemeenten die na september 2016 de beveiliging niet op orde hebben, belanden in een ‘escalatieprotocol’. De staatssecretaris zegt hierover: “In deze fase kan ik, afhankelijk van de individuele omstandigheden, gemeenten bijvoorbeeld verplichten om een externe deskundige aan te stellen om, op kosten van de gemeente, de beveiliging op orde te brengen.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief