Inspectie JenV: politie overtrad regels hackbevoegdheid

De politie volgt niet altijd de regels wanneer zij gebruikmaakt van haar hackbevoegdheid. Zo luidt een van de conclusies in het vandaag uitgebrachte Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2019.

De Wet Computercriminaliteit III geeft politie de bevoegdheid om in het geheim een laptop of smartphone van een verdachte te hacken. De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) is belast met het toezicht hierop.

Logging

Het Openbaar Ministerie heeft in 2019 in acht zaken bevelen afgegeven voor de inzet van de hackbevoegdheid. In totaal ging het om 17 hacks, maar die verliepen niet altijd volgens de regels. “In alle acht zaken is de logging van uitgevoerde handelingen niet volledig. Dit heeft de mogelijkheden tot interne controle door de politie en de toezichthoudende taak van de Inspectie bemoeilijkt. Daardoor heeft de Inspectie JenV niet kunnen vaststellen of zich gedurende de uitvoering van de bevelen een onregelmatigheid heeft voorgedaan, die van invloed is op de betrouwbaarheid van de met de onderzoekshandelingen verkregen gegevens”, aldus de Inspectie in het jaarverslag.

Niet vooraf goedgekeurd

Het doorzoeken van apparatuur zoals een laptop, doet de politie met een technisch hulpmiddel of handmatig. Bij zes van de acht zaken vorig jaar beval de officier van justitie om hiervoor een technisch hulpmiddel te gebruiken. De Inspectie concludeert dat dit in geen van deze zaken is gebeurd met een vooraf technisch goedgekeurd hulpmiddel.

Klik hier voor het Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2019

Aanmelden voor onze nieuwsbrief