Kabinet wil mogelijkheid gezichtsherkenning openbare ruimtes

De regering is tegen een verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimtes. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en de European Data Protection Supervisor (EDPS) hebben onlangs nog gepleit voor een totaalverbod.

Afwegingsruimte

Het kabinet vindt echter dat er ruimte moet blijven voor uitzonderingssituaties. “De door de EDPB en EDPS voorgestelde absolute verboden – waarbij de afwegingsruimte geheel verdwijnt – acht het kabinet niet wenselijk”, aldus de twee ministers. Ze wijzen erop dat in de overwegingen bij de AVG het recht op de bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is.

EU-verband

“De voorgestelde verboden waarop onder geen beding uitzonderingen mogelijk zijn, passen niet goed in deze systematiek. Er is bij een dergelijk absoluut verbod immers geen afweging meer toegestaan, waardoor er door de wetgever geen afweging van andere rechten en vrijheden plaats kan vinden.” Mocht een verbod toch noodzakelijk zijn, dan wil de regeling dat het mogelijk blijft om hiervan af te wijken als er “zwaarwegende belangen” zijn. Nederland zal zich hier in EU-verband voor inzetten, aldus Dekker en Blok.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief