Kamervragen over camera op PS20 zelfscanner Albert Heijn

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over de front-facing camera op de zelfscanner van Albert Heijn en de inzet van gezichtsherkenning.

Het betreft de PS20 zelfscanner van fabrikant Zebra die via de front-facing camera met gezichtsherkenningssoftware automatisch klanten kan indentificeren.

Gezichtsherkenning

“Is u bekend of er op enige wijze gebruik gemaakt wordt van gezichtsherkenning binnen de winkels van Albert Heijn of enige andere supermarkt (structureel dan wel experimenteel)? Bent u bereid na te gaan of dit gebeurt? Indien het gebeurt, kun u aangeven waar en waarom?”, aldus de Kamerleden Van Raan en Wassenberg

Uitdrukkelijke toestemming

De parlementariërs willen tevens weten op welke rechtsgrond supermarktketens gezichtsherkenning in kunnen zetten. Ook willen ze weten of de minister wil bevestigen dat gezichtsherkenning slechts gebruikt mag worden voor authenticatie bij zwaarwegende belangen of wanneer daar ‘uitdrukkelijke toestemming’ voor wordt gegeven. “Deelt u de mening dat het onwenselijk zou zijn wanneer er gezichtsherkenning wordt gebruikt voor het doen van boodschappen? Deelt u de mening dat dit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker verboden is?” Dekker heeft drie weken tijd om te antwoorden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief