Kaders voor Responsible Disclosure komen eind 2012

Eind dit jaar komt Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten met een kader voor ‘responsible disclosure’ voor ethische hackers die beveiligingsproblemen willen melden. Dit is terug te lezen in de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie voor 2013.

Op 10 april 2012 was er een Algemeen Overleg over de veiligheid van Nederlandse overheidssites. Kamerlid Wassila Hachchi (D66) diende op 26 april een motie in met het verzoek aan de Minister om een kader voor ‘responsible disclosure’ op te stellen en openbaar te maken.

Op dit moment is het voor melders nog onduidelijk hoe er op hun bevindingen wordt gereageerd. Doordat overheidsorganisaties meldingen op gelijke wijze gaan behandelen, moeten potentiƫle melders minder snel worden ontmoedig om contact op te nemen.

In de stukken geeft de Minister aan dat hij eind 2012 de Tweede Kamer zal informeren. Een concrete datum wordt niet genoemd.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief