Kamervragen over opslag UWV-gegevens bij IBM

Kamerleden van de SP eisen garanties van de betrokken ministers Kamp, Asscher en Plasterk met betrekking tot de UWV-gegevens die bij IBM zijn opgeslagen. Zij maken zich zorgen dat deze gegevens bij de Amerikaanse overheid terecht zouden kunnen komen.

Onlangs verscheen een bericht in het nieuws dat Google gebruikersgegevens die in buitenlandse datacentra worden beheerd, aan de Amerikaanse autoriteiten moet geven.

Andere overheidsinstanties
De kamerleden Hijink en Van Raak willen er zeker van zijn dat data van Nederlandse inwoners ook niet via een andere Nederlandse overheidsinstantie bij de Amerikaanse overheid belanden. Indien dat toch zou gebeuren, vragen de kamerleden zich af wat de ministers daartegen denken te gaan doen.

Buitenlandse servers
Hijink en Van Raak maken zich ongerust over het risico van opslag van data op buitenlandse servers: “Deelt u de mening dat het opslaan van data op buitenlandse servers de kans vergroot dat deze data in handen komen van buitenlandse overheden, zeker nu Google de gebruikersgegevens moet afstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u maatregelen nemen om dit onmogelijk te maken?” De ministers geven binnen drie weken antwoord.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief