Kiesraad: Verkiezingssoftware is aan vervanging toe

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) die wordt gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland, is volgens de Kiesraad verouderd.

In het Jaarverslag dat gisteren verscheen, is te lezen dat dit te maken heeft met veranderende inzichten over beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren. De Kiesraad adviseert de regering en het Parlement aangaande het kiesrecht en verkiezingen.

Verbeteringen

De OSV-software werd voor het eerst bij de Europese Parlementsverkiezing van 4 juni 2009 gebruikt. De afgelopen jaren zijn een aantal keren kwetsbaarheden in de software ontdekt. Vervolgens zijn er meerdere verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de beveiliging van de OSV. “Desondanks is geconstateerd dat, mede door de veranderde inzichten over beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren, de software aan vervanging toe is,” stelt de Kiesraad.

Provinciale Staten

“Het beveiligings- en softwareconcept waarop de OSV-programma’s zijn gebaseerd, moet dan ook worden herzien,” voegt de Kiesraad hieraan toe. De raad is met het ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg over verdere verbeteringen in de software. Ondanks dat de Kiesraad vindt dat de software vanwege veiligheidsredenen aangepast dient te worden, zal de OSV toch worden gebruikt tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019.

Het jaarverslag van de Kiesraad is hier te downloaden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief