Kindertelefoon en Luisterlijn niet anoniem volgens definitie AVG

In de Tweede Kamer zijn zorgen over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensverwerking VWS. Als deze wet wordt aangenomen, is het mogelijk voor De Kindertelefoon en De Luisterlijn om het IP-adres en telefoonnummer van chatters en bellers te verwerken. De anonimiteit van bellers valt dan weg.

Jeugdwet

In de huidige Jeugdwet staat vermeld dat personen die contact zoeken met een luisterlijn anoniem dienen te zijn. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daar echter geen sprake van. Anonimiteit in de zin van de AVG houdt in dat het niet mogelijk is om betrokkenen te identificeren. Het indirect herleiden van bellers en chatters via hun telefoonnummer of IP-adres is noch­tans niet volledig uit te sluiten.

Niet direct herleidbaar

Om aan te sluiten bij de feitelijke situatie wil het kabinet het woord “anoniem” vervangen door “niet direct herleidbaar”. Tevens krijgen De Kindertelefoon en De Luisterlijn een grondslag voor het verwerken van telefoonnummer en IP-adres. Dit is volgens het kabinet ook van belang om oneigenlijk gebruik van De Kindertelefoon en De Luisterlijn tegen te gaan.

Klik hier voor de Verzamelwet gegevensverwerking VWS I.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief