Klachten over AIVD en MIVD voortaan indienen bij CTIVD

Sinds 1 mei kunnen mensen met klachten over de Militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) deze niet meer indienen bij de Nationale ombudsman.

Deze klachten worden voortaan afgehandeld door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD). De wijziging is een gevolg van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd, die vanaf 1 mei kan worden toegepast.

Minister

Burgers die een klacht willen indienen over de AIVD, dienen dit voortaan bij de minister van Binnenlandse Zaken te doen. Als het gaat om de MIVD, dan kunnen ze daarvoor terecht bij de minister van Defensie. Bij de beoordeling van de handelswijze van de AIVD en MIVD baseert de CTIVD zich op de Wiv, de Wet op de veiligheidsonderzoeken en de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman.

De Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman vindt het geen goede zaak dat deze taak voortaan de verantwoordelijkheid van de CTIVD is. “Mensen moeten ook in de toekomst terecht kunnen bij een evident onafhankelijke instantie zoals de Nationale ombudsman,” aldus de ombudsman. De onpartijdige klachtbehandelaar heeft een brief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer verzonden waarin hij vraagt om deze aanpak te wijzigen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief