Laptops met gegevens van 74.000 Coca-Cola klanten gestolen

De gegevens van 74.000 klanten van het Amerikaanse Coca-Cola concern zijn een aantal maanden geleden gestolen.

Een ex-medewerker van de afdeling onderhoud en vernietiging van apparatuur is verantwoordelijk voor de diefstal. De klantgegevens stonden op laptops die uit het hoofdkantoor in Atlanta zijn ontvreemd. De laptops waren tegen het beleid van Coca-Cola in niet versleuteld.

In december van vorig jaar zijn de gestolen laptops teruggevonden. Wat er met de klantgegevens in de tussenliggende periode is gebeurd is onduidelijk. In het klantenbestand was van 18.000 klanten het Amerikaanse ‘social security’ nummer opgenomen. Van de overige 56.000 klanten stond hierin onder meer informatie uit het rijbewijs.

Afgelopen vrijdag verstuurde Coca-Cola een memo aan zijn medewerkers in de Verenigde Staten en Canada over het incident. Volgens de frisdrankenfabrikant zijn er geen aanwijzingen dat de gestolen klantgegevens zijn misbruikt.

Coca-Cola zal alle getroffen klanten per brief informeren. Zij krijgen een aanbod om een jaar lang kosteloos gebruik te maken van een dienst die bescherming biedt tegen identiteitsfraude.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief