Leger zoekt uitbreiding voor Cyber Commando

Defensie is met spoed op zoek naar cybersoldaten. Het gaat daarbij om 150 ‘hackers’ die via internet vijandige doelen kunnen opsporen en mogelijk uitschakelen. Het wordt steeds duidelijker dan andere landen veelvuldig van deze manier van oorlog voeren gebruik maken. De nieuwe cybersoldaten zullen vanaf begin volgend jaar aan de slag moeten gaan.

Afgelopen jaren
Volgens Paul Ducheine van de Nederlandse Defensieacademie is het de hoogste tijd dat Nederland ook op deze manier van oorlog voeren gaat inzetten. De afgelopen jaren had mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van cybersoldaten maar waren deze nog niet beschikbaar. In bijvoorbeeld Afghanistan hadden mogelijk computers van de Taliban gehackt kunnen worden om inlichting te verschaffen of was het mogelijk geweest om het telefoonverkeer te verstoren.

Ook de MIVD zal zich meer gaan bezighouden met internet om inlichtingen te vergaren. Daarvoor zijn echter wel meer bevoegdheden nodig. Op dit moment mag de MIVD bijvoorbeeld nog niet inbreken op de data van bepaalde internetgroepen om mogelijke kwaadwillende te traceren.

2014
Het was oorspronkelijk de bedoeling om van 2015 deze cybersoldaten ter beschikking te hebben. Door de enorme toename in van de digitale dreiging in de afgelopen periode is wil met dit nu gaan versnellen. Vandaar de zoektocht naar deze 150 kandidaten. De eerste van deze cybersoldaten moeten al begin 2014 aan het werk zijn. De locatie van deze legereenheid is nog niet duidelijk. Een speciale onderzoekscommissie gaat bekijken welke wetswijzigingen er nodig zijn om de juiste bevoegdheden te kunnen geven. Op dit moment mogen ze alleen een persoon volgen na toestemming van de minister.

Miljoenen nodig
Voor de komende 4 jaar heeft het kabinet een bedrag van 50 miljoen uitgetrokken. De eenheid gaat uiteindelijk 21 miljoen per jaar kosten. Deze legereenheid gaat uiteraard niet de bestaande bommen en granaten vervangen. Het zal niet leiden tot een oorlog zonder bloedvergieten. Het wordt wel gezien als een belangrijke aanvulling. Waarom zou je bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale bombarderen als je deze ook kunt platleggen door met een computeraanval. De schade zal minder zijn en de bevolking heeft er minder onder te lijden.

Geen NSA taferelen
Volgens Paul Ducheine van de Nederlandse Defensieacademie zal dit niet leiden tot grove privacy schendingen zoals rond de NSA. Er zijn geen plannen om op grote schaal data van willekeurige Nederlanders op te slaan. Ducheine geeft tevens aan dat er een commissie van toezicht is en dat de tweede kamer controles uitvoert op de werkzaamheden van de veiligheidsdiensten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief