Medisch specialisten: Gebrekkige gegevensuitwisseling risico voor patiënt

Medisch specialisten hebben gewaarschuwd voor een gebrekkige uitwisseling van gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPD). Zorginstellingen zijn onvoldoende in staat om medische informatie van een patiënt te delen, wat volgens de specialisten een dagelijks gevaar vormt.

Dit is de conclusie van 80 procent van artsen die mee hebben gedaan aan een peiling van de Federatie Medisch Specialisten. Van hen geeft zelfs 55 procent aan dagelijks geconfronteerd te worden met een gebrekkige gegevensuitwisseling.

Noodzakelijke medische informatie

Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de federatie, vindt het verbazingwekkend dat computersystemen voor EPD’s van zorginstellingen nauwelijks met elkaar kunnen communiceren. En dat terwijl mensen tegenwoordig wereldwijd, continu (vertrouwelijke) informatie met elkaar kunnen uitwisselen. “In de zorg, zelfs als het over leven en dood gaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van een patiënt,” licht Daniëls toe. “Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

EPD-systemen aan elkaar koppelen

Specialisten die werken in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken wijzen erop dat niet alleen de veiligheid van patiënten in gevaar is. De huidige praktijk vormt ook een groot risico’s op fouten, leidt tot tijdsverlies en dubbele diagnostiek. De medisch specialisten willen weten wanneer EPD-systemen eindelijk succesvol aan elkaar worden gekoppeld. “Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat de urgentie van dit probleem voor iedereen echt duidelijk wordt?” vraag Daniëls zich af. “Het moet niet over vijf jaar geregeld zijn, maar nu.”

Klik hier voor het bericht van de Federatie Medisch Specialisten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief