Burgers accepteren politiesensoren onder voorwaarden

Burgers vinden het gebruik van bodycams, ANPR-camera’s en andere sensoren door de politie geoorloofd. Ze stellen hier wel randvoorwaarden aan.

De politie mag deze middelen alleen gebruiken in zeer onveilige situaties en drukke openbare ruimtes. Tevens zal de politie daarbij aan belangrijke randvoorwaarden moeten voldoen. Dit kwam naar voren tijdens een onderzoek  via focusgroepen in opdracht van de politie door het Rathenau Instituut.

Randvoorwaarden

Het type leefomgeving waarbinnen de politie sensortechnologie inzet en de mate van veiligheid die burgers ervaren, bleken belangrijke factoren te zijn in het onderzoek. Tevens dient de politie aan randvoorwaarden te voldoen, waaronder het wissen van gegevens, het niet delen van data met derde partijen, het voldoen aan de AVG, het vragen van toestemming en duidelijk informeren.

Acht spelregels

Het Rathenau Instituut heeft op basis van het onderzoek acht spelregels geformuleerd voor de inzet van sensoren door politie. Tot deze regels behoren onder meer het toepassen van privacy-by-design, de beperking tot onveilige situaties en drukke publieke ruimtes ter waarborging van de persoonlijke vrijheid, en heldere en transparante informatie over de inzet ervan. “De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de manier waarop we sensoren toepassen in het politiewerk. Daar zijn we blij mee. We gaan er bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen nadrukkelijk rekening mee houden, aldus Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering & Cybercrime bij de politie.

Klik hier voor het volledige rapport Burgers en sensoren van het Rathenau Instituut.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief