Meer onrust over cyberdreigingen

Meer Nederlanders maken zich zorgen over cyberdreigingen ten opzichte van een half jaar geleden. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer (RCB) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De Risico- en Crisisbarometer is een meting die twee maal wordt uitgevoerd onder 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder. Zij worden dan ondervraagd over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises.

Catastrofaal
Aan het begin van dit jaar was 22 procent van de ondervraagden ongerust over cyberdreigingen ten opzichte van 28 procent in de meest recente meting. Iets minder dan twee derde van de respondenten denkt dat het waarschijnlijk, of zeer waarschijnlijk, is dat er in ons land een cyberdreiging plaatsvindt. De gevolgen daarvan kunnen volgens 28 procent zeer ernstig of zelfs catastrofaal zijn.

Wat te doen bij een dreiging?
Ruim een kwart van de ondervraagden beschermt zich met een virusscanner, firewall of andere beveiligingssoftware. Tien procent geeft aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Iets minder dan dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek zou graag meer willen weten over wat te doen bij een dreiging. Hoogopgeleiden zijn volgens het onderzoek bezorgder over cyberdreigingen en over de uitval van vitale processen dan laagopgeleiden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief