Minister van Justitie en Veiligheid investeert fors in cybersecurity

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een meerjarenplan gepresenteerd voor de politie. Volgens dit plan wordt er elk jaar 64 miljoen euro extra geïnvesteerd in ICT-toepassingen en opsporingstechnieken om cybercrime tegen te gaan. Een deel van dit geld zal ook worden besteed om agenten beter te laten werken met big data.

De minister vindt innovatie noodzakelijk om informatie sneller te kunnen analyseren voor forensische technologie, het verbeteren van opsporing, de aanpak van terreur en internationale informatie-uitwisseling.

Wendbare politie

Cybercrime confronteert de politie met nieuwe uitdagingen. “Daarom zetten we maximaal in op versterking en modernisering van het korps: de opsporing en de politie in de wijk voorop. We willen een wendbare politie die nog beter toegerust is op de veiligheidsopgaven van deze tijd. Waakzaam en dienstbaar zowel in de wijk als op het web,” aldus de minister.

Expertise

Korpschef Erik Akerboom heeft positief gereageerd op de plannen van de minister. “Nieuwe systemen moeten agenten beter in staat stellen om te gaan met grote hoeveelheden data die de politie te verwerken krijgt. En we voegen expertise toe: hoger opgeleide analisten en ICT-specialisten. Zij ondersteunen onze politiemensen om beter gebruik te maken van big data, bij online rechercheren en bij financieel rechercheren.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief