Ministeries werken aan regels voor online monitoring door gemeenten

Gemeenten krijgen in de tweede helft van dit jaar regels voor het online monitoren van burgers op bijvoorbeeld sociale media. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Minister Weerwind voor Rechtsbescherming hebben dit recentelijk bekendgemaakt.

Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om inwoners op social media te volgen.

Politie en inlichtingendiensten

Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten ongeregeldheden te signaleren en fraude op te sporen. Daarbij kan het gebeuren dat een gemeente de wet overtreedt. Bijna één op de zes ondervraagde gemeenten maakt gebruik van nepaccounts. Deze methode is echter voorbehouden aan politie en inlichtingendiensten en alleen onder strikte voorwaarden.

Juridisch kader

Bruins Slot en Weerwind hebben laten weten dat hun ministeries werken aan een verheldering van het juridisch kader met betrekking tot online monitoring door gemeenten. Op basis van dit kader zal later dit jaar een handreiking voor gemeenten worden geformuleerd met handvatten voor het monitoren.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief