NCTV: Nationaal Crisisplan Digitaal goede basis voor oefeningen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft op vrijdag 21 februari het Nationaal Crisisplan Digitaal gepresenteerd.

Het Crisisplan geeft informatie over hoe om te gaan met digitale incidenten. Het is bedoeld voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.

Schade beperken, snel herstellen

Het Nationaal Crisisplan Digitaal heeft als doel om in het geval van een crisis de schade te beperken en snel te herstellen. Het helpt onder meer om de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken. Tevens bevat het een overzicht van de rollen van de belangrijkste actoren tijdens een incident. Er is een apart hoofdstuk over crisiscommunicatie in het plan opgenomen. Tevens bespreekt het relevante wet- en regelgeving.

Oefeningen

“Het plan leent zich ook goed voor oefeningen. Samen voorbereiden en oefenen is per slot van rekening noodzakelijk voor een effectieve crisisbeheersing. Met de verschillende bouwstenen uit het plan kan iedere organisatie een passend scenario creëren”, aldus Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Klik hier voor het volledige Nationaal Crisisplan Digitaal.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief