NCTV: permanente digitale dreiging nationale veiligheid

“De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent en de impact van cybercriminaliteit is onverminderd groot,” stelt Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Deze waarschuwing is te lezen in het onlangs verschenen rapport Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 van de NCTV.

Keten van incidenten

Nederland is kwetsbaar, omdat vrijwel alle vitale processen en systemen zijn gedigitaliseerd. Tegelijkertijd ontbreken veilige terugvalopties of analoge alternatieven. “Een incident in een netwerk kan leiden tot een keten van incidenten en uiteindelijk uitval van bijvoorbeeld gas, water of elektra (…) De afhankelijkheid is zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade,” aldus Aalbersberg.

Investeren

De grootste dreiging komt voort uit spionage, verstoring en sabotage vanuit andere landen. “Onze diensten zien dat landen als China, Rusland en Iran offensieve cyberprogramma’s hebben gericht tegen Nederland. Zij kunnen dit inzetten om geopolitieke en economische doelstellingen te bereiken ten koste van onze Nederlandse vitale belangen,” licht Aalbersberg toe. Nederland is ook kwetsbaar omdat ons land afhankelijk is van een beperkt aantal aanbieders en landen. Hij voegt eraan toe dat de huidige maatregelen tegen cybercriminaliteit onvoldoende zijn: “Gezien de snelheid van ontwikkelingen om ons heen, moeten we op volle kracht vooruit. Investeren in cybersecurity is geen vraag, maar een opdracht aan de gehele maatschappij.”

Klik hier voor het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 van de NCTV.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief