Nederlanders onveilig op internet

Veel Nederlanders gedragen zich onveiliger op internet dan ze zelf denken. Hierbij gaat het onder meer om het gebruik van zwakke wachtwoorden, het delen van persoonlijke gegevens en het downloaden van onveilige software.

Dit staat in een recentelijk uitgevoerd onderzoek van het Centre of Expertise Cybersecurity (CoECS) van De Haagse Hogeschool en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij verrichtten dit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Zelfgerapporteerd versus daadwerkelijk

Volgens de onderzoekers zijn er aanzienlijke verschillen tussen het zelfgerapporteerde gedrag van de ondervraagden en hun daadwerkelijke gedrag. Uit de objectieve metingen bleek steeds dat mensen zich nog onveiliger gedragen dan ze aangaven.

Onbekende software downloaden

Veertig procent van de respondenten downloadt onbekende software wanneer er een pop-up op het scherm verschijnt tijdens een video die niet wil afspelen. Hetzelfde beeld komt terug bij het online delen van persoonlijke gegevens. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan zich bewust te zijn van de risico’s van het delen van persoonlijke gegevens, terwijl ze deze data in de praktijk wel delen. Deelnemers vinden zelf onder andere dat ze sterke wachtwoorden aanmaken, terwijl de praktijk vaak anders uitwijst.

Slachtoffer cybercrime

“De belangrijkste conclusie is dus dat Nederlanders zich online vaak niet veilig gedragen. Dat is terug te zien in de cijfers over slachtofferschap. We hebben respondenten namelijk ook gevraagd of ze ooit slachtoffer zijn geworden van een of meerdere vormen van cybercrime. In totaal werd 13,6 procent van de respondenten het afgelopen jaar slachtoffer van online criminaliteit”, aldus de onderzoekers.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport: Hoe veilig gedragen wij ons online?

Aanmelden voor onze nieuwsbrief