Nederlandse technologie doelwit van buitenlandse spionage

De veiligheidsdiensten en de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Nederlandse universiteiten en hogescholen gewaarschuwd voor spionage uit het buitenland. Vooral China en Rusland zouden ge├»nteresseerd zijn in hoogwaardige Nederlandse technologie.

Kennisveiligheid

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) vindt dat er meer bewustzijn moet komen aangaande kennisveiligheid: “Men is zich onvoldoende bewust van de toegenomen complexiteit en risico’s rond internationale samenwerking, en weet dikwijls niet hoe met die risico’s om te gaan”. Omdat Nederlandse bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten over eigen hoogwaardige kennis en unieke know-how beschikken, zijn ze een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten.

Overheidsloket

Sinds dit jaar kunnen universiteiten en hogescholen terecht bij een overheidsloket als ze vragen hebben over kennisveiligheid. “Daar hebben we nu enkele tientallen keren gebruik van gemaakt”, vertelt Peter Weijland, programmadirecteur kennisveiligheid TU Delft. “Het gaat vooral om grensgevallen waar wij vanuit de universiteit niet zo gemakkelijk het eindoordeel kunnen geven, omdat het bijvoorbeeld om een grijs gebied gaat.”

Chinese Defence Universities Tracker

Kennisinstellingen kunnen ook gebruikmaken van de Chinese Defence Universities Tracker van de Australische denktank ASPI. “Daar kun je zien in welke mate een Chinese universiteit verweven is met de communistische partij of onderzoek doet voor het Volksbevrijdingsleger”, aldus projectmanager kennisveiligheid Bart van den Berg van de Universiteit Utrecht.

Klik hier voor de aanbevelingen van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief