Nederlandse Vereniging van Banken wil in gesprek met AP over gebruik betaaldata

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van betaalgegevens van klanten voor marketingdoeleinden.

Vorige week stelde de Nederlandse privacytoezichthouder dat banken het betaalverkeer van hun klanten niet zonder meer voor gepersonaliseerde reclame mogen aanwenden. Tevens ontvingen de banken van de AP een brief met regels voor het gebruik van betaalgegevens.

Spanningsveld

“De AP laat in haar brief weinig mogelijkheden om klanten op basis van betaaldata te wijzen op andere producten van de bank, ook niet als dat evident in het belang van de klant is,” aldus de NVB. De vereniging is van mening dat er een spanningsveld is tussen de privacywetgeving en de “verantwoordelijkheid” van banken om klanten op mogelijke voordelen te wijzen.

Toekomst

De NVB stelt de vraag hoe de visie van de privacytoezichthouder zich verhoudt tot een toekomst waarin gegevens steeds belangrijker worden voor bedrijven. De organisatie vindt dat de privacywetgeving mogelijkheden biedt om betaaldata van bankklanten te gebruiken. De vereniging wijst erop dat dit in het verleden wel is toegestaan door het College bescherming persoonsgegevens (CPB), de voorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief