Nederlandse Zorgautoriteit verzamelt ongevraagd informatie over ggz-cliënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt sinds 1 juli van dit jaar gegevens over honderdduizenden ggz-patiënten. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie te verstrekken. Dit gebeurt zonder dat patiënten hier toestemming voor hebben gegeven.

Pseudonimisering

Volgens de NZa zijn de gegevens gedepersonaliseerd en niet te herleiden tot individuele patiënten. Door het aanvullen van de gepseudonimiseerde informatie met andere gegevens is identificatie van personen echter wel mogelijk. Dat is ook bij de NZa het geval. Met behulp van “identieke informatie-elementen” in de twee informatiestromen die de zorgautoriteit ontvangt, is het alsnog mogelijk om patiënten te identificeren. “De NZa zal deze koppeling niet uitvoeren”, heeft de zorgautoriteit laten weten.

Medisch beroepsgeheim

Er is veel kritiek op de dataverzameling. “Het gaat om het massaal doorbreken van het medisch beroepsgeheim. Dat waarborgt datgene wat in vertrouwen tussen beide is uitgewisseld. Door het zonder toestemming opsturen van gepseudonimiseerde HONOS+-lijsten richting NZa wordt het medisch beroepsgeheim doorbroken. Immers, pseudonimiseren vertraagt slechts het tot persoon herleiden van data en sluit het niet uit”, aldus W.J. Jongejan van ZorgIctZorgen.

HONOS (Health Of the Nation Outcome Scales) is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief