Nieuw dataverdrag EU-VS van kracht

Gisteren, op dinsdag 12 juli 2016, is het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten ingegaan. De Europese Commissie heeft toen Privacy Shield officieel aanvaard. Alle lidstaten van de EU dienen zich sinds gisteren aan dit verdrag te houden.

In het verdrag is vastgelegd op welke wijze Amerikaanse bedrijven privégegevens van Europese burgers mogen bewaren op Amerikaans grondgebied.

Schimmig
De ongeveer vierduizend bedrijven die volgens het oude akkoord (Safe Harbor) werkten, bevonden zich juridisch in schimmig gebied. Het Europese Hof van Justitie verklaarde dit akkoord per 6 oktober vorig jaar ongeldig. In het nieuwe verdrag zijn sterkere limieten overeengekomen wat betreft de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot data van Europese burgers.

Autoriteit Persoonsgegevens
Verder biedt het nieuwe verdrag Europeanen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen toegang tot hun gegevens. Zo kunnen Europese burgers bij de privacywaakhond in hun eigen land aankloppen, wanneer ze ontevreden zijn over de wijze waarop Amerikaanse bedrijven hun data behandelen. Voor Nederlandse burgers is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. De nieuwe dataovereenkomst Privacy Shield zal elk jaar opnieuw bekeken worden door de EU en de VS.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief