Nog steeds extra waarborgen nodig voor doorgifte persoonsgegevens VS

Zolang er geen nieuw besluit genomen is over de doorgifte van persoonsdata naar de Verenigde Staten dienen organisaties extra waarborgen te treffen. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten naar aanleiding van een advies van de European Data Protection Board (EDPB) over het nieuwe EU-US Data Privacy Framework (DPF).

Dataverkeer EU – VS

Het DPF regelt de bescherming van persoonsgegevens bij dataverkeer tussen de Europese Unie (EU) en de VS. Volgens het EDPB is het momenteel onduidelijk wat er gebeurt met persoonsdata die zijn uitgewisseld met bedrijven in de VS. Tevens is nog niet goed gedefinieerd hoe Europeanen hun rechten kunnen uitoefenen. Ook zijn er vragen over welke garanties er zijn bij de bulkverzameling van gegevens van EU-inwoners.

Encryptie en pseudonimisering

“Totdat de Europese Commissie het adequaatheidsbesluit daadwerkelijk heeft genomen, moeten organisaties die persoonsgegeven willen doorgeven naar de VS nog extra waarborgen treffen”, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het gebruik van goede encryptie en pseudonimisering.

Klik hier voor het bericht van de AP over het advies EDPB.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief