Nog veel onduidelijkheid over AVG. Rol weggelegd voor AP en EDPB

De AVG heeft geleid tot grotere bewustwording bij overheid, bedrijfsleven en burgers van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Er is echter ook nog veel onduidelijkheid over de interpretatie en handhaving van de privacyregels.

Dat concludeert Tobias van Gent, rapporteur voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hij heeft recentelijk de knelpunten bij de toepassing van deze privacywetgeving in kaart gebracht.

Bewustwording

Van Gent keek onder andere of deze knelpunten uit de AVG zelf voortvloeien, of dat deze worden veroorzaakt door de wijze waarop de privacyregels in Nederland worden toegepast. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat de AVG de bewustwording van bescherming van persoonsgegevens heeft vergroot. De AVG-rapporteur ziet echter ook dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de interpretatie en handhaving van de regels. Dat speelt in Nederland maar ook tussen de verschillende Europese lidstaten onderling.

AP en EDPB

“Ook als politiek hebben we de verantwoordelijkheid om deze onzekerheid en onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen en harmonisatie in Europa na te streven”, vervolgt Van Gent. Hij ziet een rol weggelegd voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om duidelijke en stabiele verwachtingen te wekken over wat wel en niet geoorloofd is volgens de AVG. Het zelfde geldt, naar zijn zeggen, voor het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Dit is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken.

Klik hier voor de brief Twee jaar toepassing van de AVG aan de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief