Obama belooft hervorming Patriot Act en meer openheid bij NSA

Barack Obama gaat het congres verzoeken om meer transparantie bij het verzamelen van burgergegevens. Hij blijft echter wel voorstander van het dagelijks verzamelen van dergelijke gegevens. De president is van plan een soort ombudsman voor de inlichtingenwereld te creëren. Met deze ombudsman kunnen problemen worden opgepakt rond de goedkeuring van verzoeken tot afluisteren die worden goedgekeurd door de Foreign Intelligence Surveillance Court.

Daarnaast belooft Obama wijzigen te gaan aanbrengen aan de Partiot Act. Dat is de antiterreurwetgeving die veiligheidsdiensten vergaande bevoegdheden geeft om de staatsveiligheid te beschermen. Daarbij wordt vooral gekeken naar het verzamelen van ‘metadata’ zoals e-mail en telefoongegevens. Hierop zullen aanpassingen worden gemaakt.

De aangekondigde maatregelen moeten het vertrouwen van de Amerikanen in de afluisterprogramma’s herstellen. “Het is niet genoeg dat ik als president vertrouwen heb in deze programma’s. Het Amerikaanse volk moet dat vertrouwen delen”, aldus Obama. Obama vindt dat de balans tussen veiligheid en burgerrechten niet uit het oog mag worden verloren.

De ophef is vooral ontstaan na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Deze voormalige medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA onthulde op welke schaal door de NSA wordt gewerkt. Obama geeft dus aan veel meer transparantie te gaan creëren rond deze praktijken. De president geeft daarbij aan dat het zeker geen knieval is voor deze voortvluchtige klokkenluider. “Ik denk niet dat Edward Snowden een patriot is”, zei Obama.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief