Privacy en vertrouwen cruciaal bij digitaal gegevens delen

De overheid heeft laten onderzoeken in hoeverre burgers bereid zijn om hun gegevens digitaal te delen. Het onderzoek genaamd Regie op gegevens is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door bureau MarketResponse.

Privacybewustzijn

De mate van privacybewustzijn en vertrouwen in het digitaal uitwisselen van gegevens zijn de belangrijkste redenen waarom mensen al dan niet bereid zijn om hun gegevens digitaal te delen. “Er is een groep burgers die echt afwijzend staat tegenover het concept; ofwel meer fundamenteel en principieel, ofwel meer vanuit onzekerheid en gebrek aan vertrouwen”, luidt een van de conclusies van het onderzoek.

Vier houdingen

De marktonderzoekers onderscheiden vier verschillende houdingen ten aanzien van het digitaal delen van gegevens: Kritischen, Afhoudenden, Vertrouwde positieven en Jonge positieven. De Kritischen zijn vaak ouder dan 65 en wonen voornamelijk in de noordelijke regio’s. Jonge positieven daarentegen wonen doorgaans in de stedelijke regio’s.

Online criminaliteit

Voor de Kritischen is privacy een belangrijk thema. Voor de Jonge positieven zijn privacy en online criminaliteit daarentegen minder manifeste thema‚Äôs. “Ik wil zelf de controle houden. Bij verstrekking door derden weet ik niet welke gegevens worden overgedragen”, zegt een van de kritische deelnemers aan het onderzoek. Weinig of geen vertrouwen in de overheid is ook een van de redenen dat burgers hun gegevens niet willen delen, aldus het onderzoek.

Klik hier voor het onderzoek Regie op gegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief