Politie: 300 miljoen euro nodig voor digitale vaardigheden

Omdat criminaliteit zich steeds meer online afspeelt, is het volgens de politie noodzakelijk om te investeren in de digitale kennis van haar medewerkers. Daarvoor zou 300 miljoen euro nodig zijn.

Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de korpsleiding. Het geld zal onder meer besteed worden aan het toekomstbestendig en veilig maken van politiesystemen en aan digitale ondersteuning van het politiewerk.

Digitaal het nieuwe normaal

Ook wil de politie beter zijn toegerust op omvangrijke digitale dreigingen en digitalisering van de criminaliteit. “In een snel digitaliserende wereld moet je meebewegen. Digitaal is inmiddels het nieuwe normaal. Ook heeft de coronacrisis een enorme ‘boost’ gegeven aan cybercriminaliteit. We hebben daarom extra geld en expertise nodig”, aldus korpschef Henk van Essen.

Praktijkervaring

Investeren in het digitale kennisniveau van politiemedewerkers gaat verder dan alleen de politiemensen in de basispolitiezorg en de medewerkers die aangiften opnemen. “Maar daar ligt wel een belangrijke opgave”, voegt de politie eraan toe. Zij pleit er tevens voor om kennis direct toe te passen tijdens het werk, om ruimte te creëren om praktijkervaring op te doen en om hierover te reflecteren.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de politie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief