Prinsjesdag: 500.000 euro voor veilige hard- en software

Volgend jaar gaat de regering 500.000 euro besteden aan het stimuleren van veilige hard- en software. Dat staat in de nieuwe begroting van het ministerie van Economische Zaken. In totaal is er structureel 95 miljoen euro beschikbaar gesteld voor cybersecurity.

5 miljoen euro daarvan gaat in 2019 naar het ministerie van Economische Zaken. Dit bedrag zal stijgen tot 9 miljoen euro vanaf 2021. Van de 5 miljoen zal 500.000 euro worden uitgegeven aan het stimuleren van veilige hard- en software, waaronder Internet of Things-apparaten.

Cyberhygiëne

Eén miljoen euro wordt vrijgemaakt voor een voorlichtingscampagnes over cyberhygiëne, 3,5 miljoen euro voor het bevorderen van onderzoek naar cybersecurity. De regering had eerder al de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe hard- en software veiliger gemaakt kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn het stimuleren van standaarden en certificering.

Cyberweerbaarheid

Met een voorlichtingscampagne cyberhygiëne hoopt het kabinet burgers en bedrijven bewust te maken van het belang van digitale veiligheid. Tevens wil de regering hiermee een “bijpassend handelingsperspectief” bieden. Uiteindelijke doel is om burgers en bedrijven “cyberweerbaar” te maken, zodat ze veilig gebruik kunnen maken van het digitale domein.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief