Raad van State: sms’jes en appjes van bestuurders en ambtenaren voortaan openbaar

Sms- en app-berichten van bestuurders en ambtenaren zijn op te vragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hierbij gaat het om berichten op zowel zakelijke toestellen als privétoestellen. Voorwaarde is dat de betreffende berichten zijn verstuurd in het kader van werk.

De Raad van State heeft deze uitspraak gisteren gedaan. Het adviesorgaan van de regering beargumenteerde dat alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) valt. Om welke gegevensdrager het daarbij gaat, is niet relevant, noch of het om een zakelijk toestel of een privétoestel gaat.

Minister-president

De Raad van State kwam tot dit oordeel in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders (BTN) en het ministerie van Volksgezondheid. De uitspraak heeft ook tot gevolgd dat journalisten informatie op telefoons van bewindspersonen zoals de minister-president kunnen opvragen. Het is voor laatstgenoemden niet meer mogelijk om informatie achter te houden door bewust gebruik te maken van een privétoestel.

Privéberichten

Berichten met een privékarakter hoeven echter niet openbaar gemaakt te worden. Tevens krijgen bestuursorganen de mogelijkheid om openbaarmakingen te weigeren. Dat kan bijvoorbeeld als de privacy of belangen van de overheid aangetast zouden worden. Hetzelfde geldt voor berichten met persoonlijke opvattingen van bestuurders en ambtenaren over beleid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voegt eraan toe, dat dat bij de sms’jes en app-berichtjes vaker het geval zal zijn dan bij andere overheidsinformatie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief