Referendum sleepwet lijkt er te komen

Het benodigde aantal van 300.000 handtekeningen voor een referendum over de sleepwet is gisteren bereikt. Alleen de kiesraad dient nog te controleren of het inderdaad om geldige handtekeningen gaat.

Als het referendum daadwerkelijk gehouden wordt, zal dit waarschijnlijk tegelijkertijd plaatsvinden met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Omdat het een raadgevend referendum is, hoeft de regering er echter geen consequenties aan te verbinden.

Impact op maatschappij
De oproep voor een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals de sleepwet formeel heet, is een initiatief van een aantal studenten. “Burgers staan veel vrijheden af. Als je weet dat je mogelijk afgeluisterd wordt, ga je je anders gedragen. Je zegt misschien dingen niet tegen je vrienden die je anders wel zou zeggen, of je denkt een keer extra na over een Google-zoekopdracht. Het heeft ongelofelijk veel impact op de maatschappij,” aldus Tijn de Vos, een van de initiatiefnemers.

Aanslagen en spionage
Er zijn echter ook voorstanders van de nieuwe aftapwet. Paul Abels, bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services aan de Universiteit Leiden, werkte vroeger zelf bij de veiligheidsdiensten. “De kans dat je straks onterecht als verdachte aangemerkt wordt, is verwaarloosbaar,” zegt de hoogleraar. “In het dagelijks leven hebben we geen enkele moeite onze informatie toe te vertrouwen aan bedrijven. Tegelijk verwachten we wel van de overheid dat ze ons 100 procent veilig houden ten aanzien van aanslagen en spionage.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief