Regeerakkoord: e-mailadressen in Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) zal worden uitgebreid met e-mailadressen van burgers. Dat staat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Deze, en andere, privacygevoelige informatie over burgers zal geëncrypt worden opgeslagen. Voorts zal de beveiliging van DigiD worden aangescherpt.

Om de privacy te verbeteren, krijgen burgers meer regie over hun persoonsgegevens. Ook kunnen ze zelf gaan kiezen welke maatschappelijk relevante organisaties automatisch een aantal persoonsgegevens van hen ontvangen.

Mobiliteit
Voor kerkelijke instellingen gaat, uit praktische overwegingen, een overgangsregel gelden. Mensen die al geregistreerd staan, kunnen zich uitschrijven. Voor nieuwe vermeldingen gelden de nieuwe regels. Het regeerakkoord vermeldt het onderwerp privacy ook in de paragraaf over mobiliteit. Enerzijds wil het nieuwe kabinet overheidsinformatie over verkeer maximaal toegankelijk maken voor voertuigen, apps en reisplanners. Anderzijds zullen er spelregels komen met betrekking tot het eigendom en de toepassing ervan.

Wet BRP
Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen) bij in de BRP. De regels over het inzien en gebruiken van gegevens in de BPR staan vermeld in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief